Please select a page template in page properties.

Vakbegrippen. Verwarmingstechiek
eenvoudig uitgelegd.

Alles over verwarming. Van A tot Z

Als we het over verwarming hebben, zijn er enkele technische termen die moeten worden uitgelegd. Alle belangrijke termen vindt u hier. Alfabetisch gerangschikt.

Warmtegenerator

Een technisch toestel, dat de verbrandingswarmte overdraagt op het stookwater. Het beperkt de energieverliezen door efficiënte warmtewisselaars en uitstekende isolaties tot een minimum (Condensatieketel ).

Warmtewisselaar

Een technisch toestel, dat de verbrandingswarmte op het stookwater overdraagt. De Warmtewisselaar  is het hoofdbestanddeel in een Stookketel /Warmtegenerator  en beslissend voor de efficiëntie.

Waterdamp

Bij de verbranding ontstaat op grond van hogere temperaturen uit waterstof en zuurstof vooreerst Waterdamp . Om de Waterdamp  te produceren, wordt energie toegevoegd. Deze energie kan door condensatie opnieuw teruggewonnen worden.

Up