Please select a page template in page properties.

Privacy

De Privacyverklaring voor contractanten en de Privacyverklaring voor medewerkers en sollicitanten kan als PDF gedownload:

In verband met de website geldt volgend fragment.

Privacyverklaring van de firma Weishaupt n.v. - Website

Het verheugt ons dat u onze websites bezoekt en wij danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites. Gelieve daarom nota te nemen van onderstaande informatie.

1 Welke gegevens verwerken wij, hoe lang en voor welke doeleinden?

1.1 Informatief gebruik van de website

Omvang van de verwerking.
Bij een zuiver informatief gebruik van onze website, dus als u ons geen informatie via een andere weg verstrekt, maar slechts inhoud raadpleegt of leest, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser doorgeeft om het bezoek aan de website mogelijk te maken. Deze zijn: IP-adres, datum en uur van de aanvraag, verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de vordering (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, overgedragen gegevenshoeveelheid, website waarvan de aanvraag komt, browser, besturingssysteem en zijn interface, taal en versie van de browsersoftware.

Doeleinde(n) en rechtsgrond.
Doeleinden van de verwerking: het ophalen van de website technisch mogelijk maken en stabiliteit en veiligheid garanderen. Rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. In de hierboven beschreven doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking.

Bewaartijd.
De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. Bij het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is. IP-adressen worden zeven dagen bewaard om eventueel misbruik te kunnen onthullen.

1.2 Materiaal downloaden (handleidingen, informatiebrochures, etc.)

Als u handleidingen, informatiebrochures of andere inhoud van onze site wilt downloaden, is alinea 1.1 overeenkomstig van toepassing.

1.3 Contactopname / bestelling van informatiemateriaal

Omvang van de verwerking.
Op onze website stellen wij u formulieren ter beschikking waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen, informatiemateriaal kunt bestellen of gratis advies kunt vragen. In dit geval worden de gegevens die via dit formulier zijn ingevoerd naar ons verzonden en verwerkt. Dit zijn: firma, aanspreking, voornaam, naam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres, telefoon-/GSM-nummer, in welke verwarmingstechniek u geïnteresseerd bent en een veld waarin u een opmerking kunt toevoegen. In een adviesaanvraag wordt in plaats van uw interesse in verwarmingstechniek naar het serienummer van uw Weishaupt-systeem en een onderwerp gevraagd. Volgende velden zijn verplichte velden: naam, voornaam, straat, postcode, gemeente, e-mailadres. Als het bericht via het contactformulier wordt verzonden, worden bijkomende gegevens verwerkt in overeenstemming met alinea 1.1. Uiteraard kunt u ook met ons communiceren via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de per e-mail verzonden persoonsgegevens verwerkt. Alleen de bevoegde medewerkers binnen de Weishaupt-groep en zijn vertegenwoordigingen (erkende handelaars) krijgen toegang tot uw gegevens.

Doeleinde(n) en rechtsgrond.
De gegevens worden uitsluitend verwerkt om ons in staat te stellen uw aanvraag binnen de Weishaupt-groep en zijn vertegenwoordigingen (erkende handelaars) te verwerken. De gegevens die aan ons worden doorgegeven, worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang. In het hierboven beschreven doeleinde ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking. Uw aanvraag kan ook worden behandeld op basis van het aangaan of uitvoeren van een contractuele relatie.

Bewaartijd.
De in deze alinea bedoelde gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde van hun verzameling. Dit is het geval wanneer de desbetreffende handeling voltooid is. De handeling is voltooid wanneer uw aanvraag, bijv. door een antwoord op uw vraag, afgehandeld is.

1.4 Cookies

Omvang van de verwerking.<br/> Onze website maakt uitsluitend gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door de internetbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een tekenreeks die een eenduidige identificatie van uw browser mogelijk maakt bij een nieuw bezoek aan de website. Wij moeten bijvoorbeeld kunnen registreren of u onze Gebruiksvoorwaarden aanvaard hebt, vooraleer u bepaalde inhoud uit onze database kunt downloaden. In de cookies worden daarom de volgende gegevens bewaard en doorgegeven: taalinstellingen, aanvaarding van gebruiksvoorwaarden.

Doeleinde(n) en rechtsgrond.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van bepaalde functionaliteiten op onze websites mogelijk te maken. Het gebruik van cookies gebeurt – aangezien het om technisch noodzakelijke cookies gaat - op basis van ons gerechtvaardigd belang. In de hierboven beschreven doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking.

Bewaartijd. 
Cookies worden op uw computer opgeslagen. De duur van de opslag vindt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw browser. Door instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook worden geautomatiseerd, bijv. wanneer u uw browser sluit. Als cookies voor onze website gedeactiveerd worden, is het mogelijk dat sommige functionaliteiten van de website niet meer correct werken.

2 Rechten van de betrokkene

Uw rechten als betrokkene worden door ons volledig gewaarborgd. Hieronder leggen we in het kort uit welke deze rechten zijn:

2.1 Bezwaar tegen verwerking voor marketingdoeleinden

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met gevolgen voor de toekomst.

2.2 Intrekken van uw toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met gevolgen voor de toekomst in te trekken.

2.3 Overige rechten

Als wij persoonsgegevens over u verwerken, hebt u, op grond van de respectieve wettelijke voorwaarden met betrekking tot uw persoonsgegevens, recht op:

• Inzage, verbetering of verwijdering, alsook
• Beperking van gegevensverwerking, bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt bovendien ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

3 Veiligheid

In gevallen waarin u ons persoonlijke informatie doorstuurt, bieden wij u de mogelijkheid om de informatie versleuteld te versturen. Deze versleuteling beschermt de vertrouwelijkheid van de gegevensuitwisseling tussen u en onze webserver en voorkomt misbruik van de gegevens, bijvoorbeeld door het afluisteren. Als encryptietechnologie gebruiken wij TLS (Transport Layer Security). Het is een erkende en veel gebruikte techniek.

4 Contact

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:
Weishaupt n.v.
Paepsemlaan 7
1070 Anderlecht
E-mail: info@weishaupt.be
Telefoon: +32 (0) 2 343 09 00
Internet: www.weishaupt.be

Als u specifieke vragen over gegevensbescherming hebt, kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming via:
E-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
Wij zullen uw aanvragen onmiddellijk behandelen en u meedelen welke maatregelen wij getroffen hebben.

Up