Please select a page template in page properties.

Uw vragen. Onze antwoorden.

Veelgestelde vragen over producten, service en premies.

"De juiste keuze maken" voor uw verwarming - wat betekent dit vandaag?

Om de juiste keuze te maken moet u op vier punten letten:

  1. De keuze van de juiste moderne en efficiënte verwarmingstechniek is belangrijk zodat de verwarming geen te grote hap uit het budget van het huishouden neemt .
  2. De warmtegeneratoren in huis moeten het milieu zo weinig mogelijk belasten.
  3. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw is de betrouwbare kwaliteit van cruciaal belang om de duurzame werking van de verwarmingsinstallatie te garanderen.
  4. Het verwarmingssysteem moet exact op de persoonlijke woonomgeving afgestemd zijn – het productaanbod en de verschillende combinatiemogelijkheden maken talloze individuele oplossingen mogelijk.

Advies van een betrouwbare vakman in combinatie met de juiste producten is de basis voor de juiste keuze voor uw verwarming.

Een goede verwarming moet "spaarzaam" werken. Zijn er dan zulke grote verschillen tussen vroeger en nu?

En hoe! Energiebesparingen hebben meer dan ooit een dubbel doel: enerzijds geld besparen door minder energie te verbruiken, anderzijds het milieu beschermen door de ressourcen aan fossiele Brandstoffen  te sparen.

Ongeacht welke Energiebron  wordt gebruikt (zonne-energie, thermische energie van de aarde, het water en de lucht of gas, stookolie en elektriciteit) - de eis van het ogenblik is "efficiëntieverhoging".

Te vaak worden grote hoeveelheden ongebruikte energie eenvoudigweg door de schoorsteen gejaagd met verouderde systemen. Moderne verwarmingssystemen zoals stookolie- of gascondensatieketels of warmtepompen kunnen het energieverbruik enorm verminderen. En minder energie betekent ook minder schadelijke Emissies .

Een Weishaupt condensatieketel met een rendement van 110%. Hoe kan dat?

Een Condensatieketel  is door de bijzondere constructie van zijn warmtewisselaaroppervlak in staat om niet alleen gebruik te maken van de warmte afkomstig van de verbranding, maar ook de verdampingswarmte terug te winnen en naar het verwarmingssysteem terug te voeren. De rookgassen condenseren nog in de Warmtewisselaar  en geven de daarbij ontstane warmte af aan het verwarmingssysteem. Daardoor overschrijdt de berekende efficiëntie de theoretische grens van 100 %.

Heeft het zin om in het kader van een renovatie een stookolieverwarmingsinstallatie door een nieuwe stookoliecondensatieketel te vervangen?

Ja, absoluut! Ter verduidelijking: vroeger werkten verwarmingsketels met een constant hoge keteltemperatuur van bijvoorbeeld 70 °C. Via regelventielen of thermostatische kranen werd de ruimtetemperatuur gestuurd. Omdat de verwarmingsketel het hele jaar door in werking was om, naast de verwarmingsbehoefte, tijdens de zomermaanden ook de behoefte aan sanitair warm water te dekken, ontstonden er heel hoge energieverliezen. Ondanks eventueel achteraf toegevoegde isolatie blijft de vervanging van een verouderde verwarmingsketel absoluut rendabel. Gerealiseerde voorbeelden tonen aan dat de vervanging van de regel- en verwarmingstechniek u tot 30% kan doen besparen ten opzichte van een oude Ketel .

Zijn er premies voor thermische zonnesystemen?

 

Dankzij hun hoge efficiëntie komen vele Weishaupt producten in aanmerking voor een premie. Voor meer inlichtingen over de mogelijke financiële ondersteuning in uw regio, gelieve onderstaande websites te raadplegen:

Vlaams Gewest: www.energiesparen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.leefmilieubrussel.be

Waals Gewest: energie.wallonie.be

 

Hoe wordt een Weishaupt zonnesysteem het best gebruikt?

Een Weishaupt zonnesysteem kan twee verschillende toepassingen hebben.

  1. Voor de bereiding van sanitair warm water: voor een goede zonneopbrengst is een zuidwaartse oriëntatie van de collectoren in combinatie met een dakhelling van 45 graden optimaal. Maar alleen in zeldzame gevallen kan aan beide eisen tegelijk worden voldaan. Afwijkingen kunnen worden gecompenseerd door het vergroten van de collectoroppervlakte.
  2. Voor verwarmingsondersteuning: voor een zonnesysteem met extra verwarmingsondersteuning is een aparte dimensionering van de collectoren en de nodige zonneboiler noodzakelijk. Door de grotere warmtebehoefte van de extra verwarmingsondersteuning moeten het collectorveld en het energie-opslagvat groter zijn. Dit resulteert in een zonnedekkingsgraad voor verwarming en warm water tot 30%, d.w.z. dat de verwarmingskosten met 30% kunnen worden gereduceerd.
Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is een verwarmingssysteem dat de energie uit de omgeving haalt. De Energiebronnen  zijn hierbij de aarde, de lucht of het grondwater. Via een koelcircuit in de warmtepomp wordt de omgevingsenergie tot een hoger temperatuurniveau gepompt dat voor de verwarming van een gebouw geschikt is. In het ideale geval haalt een warmtepomp voor de volledige verwarming van een gebouw tot 75% warmte uit de omgeving. De overige 25 % is afkomstig van de elektrisch energie die de warmtepomp voor het comprimeren van het Koelmiddel  nodig heeft.

Wat betekent COP?

Als we bij warmtepompen spreken over een COP (Coefficient Of Performance)   bedoelen we de ze zogenaamde prestatiecoëfficiënt die het Rendement  van een warmtepomp onder gestandaardiseerde omstandigheden aangeeft. Deze moet echter in geen geval worden verwisseld met het jaar-arbeidsgetal dat betrekking heeft op de efficiëntie van de volledige installatie in het gebouw. Om vermogenscoëfficiënten en daarmee ook warmtepompen  te kunnen vergelijken, moeten de basisvoorwaarden identiek zijn. Dit betekent dat de  norm voor de meting en de meetomstandigheden dezelfde moeten zijn. De COP van een lucht/water-warmtepomp gemeten met A2/W35 (d.w.z. een luchttemperatuur van 2° C en een Vertrektemperatuur  van het verwarmingswater van 35 °C) is lager dan  met A7/W35. Een vergelijking is hier niet mogelijk.

Zijn er premies voor de renovatie van mijn verwarmingsinstallatie?

Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie zijn er in de verschillende regio's financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Uw installateur zal u hieromtrent ongetwijfeld advies kunnen geven.

Meer inlichtingen over de mogelijke financiële ondersteuning in uw regio vindt u ook op onderstaande websites:

Vlaams Gewest: www.energiesparen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.leefmilieubrussel.be

Waals Gewest: energie.wallonie.be

 

Welke verwarming is voor mij het best geschikt?

Het juiste verwarmingssysteem kiezen is niet zo eenvoudig. Het is niet alleen een kwestie van individuele behoeften of persoonlijke voorkeuren, zoals de keuze tussen fossiele en hernieuwbare Energiebronnen . Het systeem moet veeleer afgestemd zijn op de omstandigheden van het huis en de verwarmingsbehoeften. Bovendien moet het verwarmingssysteem zuinig zijn en niet te klein of te groot. Uw verwarmingsinstallateur zal u helpen om dit allemaal zo goed mogelijk te evalueren.

Zijn er premies voor mijn verwarmingsinstallatie in nieuwbouw?

Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie zijn er in de verschillende regio's financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Uw installateur zal u hieromtrent ongetwijfeld advies kunnen geven.

 

Meer inlichtingen over de mogelijke financiële ondersteuning in uw regio vindt u ook op onderstaande websites:

Vlaams Gewest: www.energiesparen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.leefmilieubrussel.be

Waals Gewest: energie.wallonie.be

 

Zijn er premies van de overheid voor de omschakeling naar toestellen met duurzame energie zoals zonnesystemen of warmtepompen?

Ja, voor de investering in duurzame verwarmingssystemen zijn er in de verschillende regio's financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Uw installateur zal u hieromtrent ongetwijfeld advies kunnen geven.

 

Meer inlichtingen over de mogelijke financiële ondersteuning in uw regio vindt u ook op onderstaande websites:

Vlaams Gewest: www.energiesparen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.leefmilieubrussel.be

Waals Gewest: energie.wallonie.be

 

Up