Please select a page template in page properties.

Vakbegrippen. Verwarmingstechiek
eenvoudig uitgelegd.

Alles over verwarming. Van A tot Z

Als we het over verwarming hebben, zijn er enkele technische termen die moeten worden uitgelegd. Alle belangrijke termen vindt u hier. Alfabetisch gerangschikt.

Schadelijke stoffen

Rookgassen die het milieu belasten (zie Emissies ).

Slibafscheider

Vuilpartikels, magnetiet en kalk kunnen in verwarmingsinstallaties tot beschadiging van radiatoren, oppervlakverwarmingen, ventielen, Circulatiepompen  en warmtegeneratoren leiden. Daarom wordt het gebruik van speciale verwarmingsfilters resp. slibafscheiders - in het bijzonder bij verwarmingsmodernisering - ten sterkste aangeraden.

Stikstofoxide

Schadelijke stoffen  die de "zure regen" kunnen veroorzaken (Emissies ).

Stookcurve

Via de Stookcurve  (of temperatuurcurve of verwarmingscurve) wordt de keteltemperatuur in verhouding tot de buitentemperatuur ingesteld. Een lage buitentemperatuur resulteert in een hoge keteltemperatuur. De instelling van de Stookcurve  is heel belangrijk voor een efficiënte verwarming en wordt bij het onderhoud nauwkeurig gecontroleerd.

Stookketel

Een technisch toestel dat de verbrandingswarmte overdraagt op het stookwater. Ketels van de nieuwe generatie van Weishaupt verminderen de energieverliezen tot een minimum door efficiënte warmtewisselaars en een uitstekende warmte-isolatie.

Stookkringen

Systeem voor de warmtevoorziening van gebouwen. Daartoe behoren buisleidingen, radiatoren of vloerverwarming alsook de elektrische pompen (Circulatiepompen ).

Stookoliecondensatieketel

Systeem waarin circulerend stookwater voor de verwarming en in de regel ook voor sanitair water verwarmd wordt. Het toestel is speciaal geconstrueerd voor de condensatie van Waterdamp  die zich in de rookgassen bevindt, en bereikt daarbij een hoog Rendement . Als Energiebron  wordt stookolie gebruikt.(Condensatieketel ).

Up