Vakbegrippen. Verwarmingstechiek
eenvoudig uitgelegd.

Alles over verwarming. Van A tot Z

Als we het over verwarming hebben, zijn er enkele technische termen die moeten worden uitgelegd. Alle belangrijke termen vindt u hier. Alfabetisch gerangschikt.

Rendement

Het verschil tussen toegevoerde en afgevoerde (gebruikte) energie. Door lagere rookgastemperaturen evenals lagere vertrek- en teruglooptemperaturen wordt het rendement  bij de verwarmingssystemen groter.

Up