Please select a page template in page properties.

Vakbegrippen. Verwarmingstechiek
eenvoudig uitgelegd.

Alles over verwarming. Van A tot Z

Als we het over verwarming hebben, zijn er enkele technische termen die moeten worden uitgelegd. Alle belangrijke termen vindt u hier. Alfabetisch gerangschikt.

Onderste stookwaarde (Hi)

Geeft de hoeveelheid energie aan, die bij de volledige verbranding van een kubieke meter gas (normtoestand) of 1 kg stookolie vrijkomt, als het water dat bij de verbranding ontstaan is in dampvormige toestand aanwezig is. Deze waarde wordt in kWh/m3 of kWh/kg aangegeven en afgekort ook als onderste stookwaarde Hi uitgedrukt.

Ontluchtingssysteem

Het doel van ontluchters is om de lucht die zich in warmtegeneratoren, buisleidingen en reservoirs bevindt uit het verwarmingssysteem te verwijderen. Voor een goede werking wordt de waterstromingssnelheid via een rustzone verlaagd. De lucht heeft een lagere dichtheid dan water, stijgt en wordt gecontroleerd en veilig via de ontluchter afgevoerd.

Up