Please select a page template in page properties.

Vakbegrippen. Verwarmingstechiek
eenvoudig uitgelegd.

Alles over verwarming. Van A tot Z

Als we het over verwarming hebben, zijn er enkele technische termen die moeten worden uitgelegd. Alle belangrijke termen vindt u hier. Alfabetisch gerangschikt.

Emissies

Verzamelbegrip voor milieubelastende Schadelijke stoffen  die door de consequente ontwikkeling in de brandertechniek – Weishaupt is wereldleider op de brandermarkt – tot een minimum gereduceerd werden.In het bijzonder Stikstofoxide -Emissies  (medeverantwoordelijk voor zure regen) werden de voorbije jaren drastisch gereduceerd.

Energie-opslagvat

Een technisch toestel (reservoir), dat de warmte efficiënt opslaat. De binnenkant, de oppervlakte die met sanitair water in aanraking komt, bestaat vaak uit email waardoor de hygiëne van het warm water optimaal is. Door de uitstekende warmte-isolatie zijn de energieverliezen minimaal.

Energiebalans

Beschouwing van de toegevoerde energie in verhouding tot de afgevoerde en gebruikte energie. Hiermee kan men inzicht krijgen over het economisch gebruik.

Energiebron

Stookolie, bio-olie, aardgas, vloeibaar gas (LPG), biogas enz. worden als Brandstoffen  gebruikt. Hun energiegehalte komt bij een verbranding vrij (Brandstoffen ).

Energiebronnen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen uitputbare Energiebronnen  enerzijds, die ons maar beperkt ter beschikking staan, zoals olie of gas, en daarom uiterst spaarzaam gebruikt moeten worden, en steeds hernieuwbare Energiebronnen , zoals de zon, wind of waterkracht (zie Hernieuwbare energie ). Deze bronnen zullen ondanks veel vooruitgang ook op lange termijn – op een economisch verantwoorde manier en van noemenswaardige omvang – maar in een klein deel van onze energiebehoeftekunnen voorzien.

Energieverlies

Energie die verloren gaat. Er wordt een verschil gemaakt tussen toegevoerde energie en afgevoerde (gebruikte) energie. Moderne verwarmingssystemen van Weishaupt herleiden de energieverliezen door middel van efficiënte warmtewisselaars en een ideale warmte-isolatie tot een minimum.

Expansievat

Het volume van vloeistoffen neemt bij temperatuurverhoging toe en bij temperatuurverlaging af. Dit leidt ertoe dat de druk van een ingesloten vloeistof al bij lichte temperatuurverhoging zeer sterk kan stijgen. Zonder extra maatregel zoals bijv. expansievaten kan deze drukverhoging tot de beschadiging van de buizen en andere onderdelen leiden.

Expansieventiel

Bouwgroep in koeltechnisch circuit van een warmtepomp. De functie van het Expansieventiel  is het inspuiten van vloeibaar Koelmiddel  in de Verdamper  en het regelen van het debiet van het Koelmiddel  door het koelcircuit van de warmtepomp. Het laat Koelmiddel  gedoseerd de Verdamper  instromen, afhankelijk van de brontemperatuur en de verwarmingsvraag. Enerzijds doet het expansieventiel de druk en daardoor ook de temperatuur van het koelmiddel  dalen, waardoor het warmte uit de verdamper  kan opnemen. Anderzijds regelt het expansieventiel  het koelmiddeldebiet zodat enkel die hoeveelheid koelmiddel de verdamper  bereikt, die effectief ook verdampt kan worden.

Up