Please select a page template in page properties.

Vakbegrippen. Verwarmingstechiek
eenvoudig uitgelegd.

Alles over verwarming. Van A tot Z

Als we het over verwarming hebben, zijn er enkele technische termen die moeten worden uitgelegd. Alle belangrijke termen vindt u hier. Alfabetisch gerangschikt.

Waterdamp

Bij de verbranding ontstaat op grond van hogere temperaturen uit waterstof en zuurstof vooreerst Waterdamp . Om de Waterdamp  te produceren, wordt energie toegevoegd. Deze energie kan door condensatie opnieuw teruggewonnen worden.

Up