Please select a page template in page properties.

Onze klassiekers. De Weishaupt monarch® branders.

De Weishaupt branders WM monarch® (55 tot 12.000 kW)

De klassieke monarch® brander heeft de reputatie van de legendarische Weishaupt betrouwbaarheid gevestigd, nl. betrouwbaarheid. De huidige bouwreeks is met de modernste digitale techniek uitgerust. monarch® branders zijn beschikbaar als gas-, stookolie- en combibranders.

Toestelvoordelen
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

De weldoordachte branderconstructie maakt het mogelijk om verbrandingssystemen variabel toe te passen. Dit maakt het mogelijk om prijsvoordelig aan de wensen van de klanten te beantwoorden en een systeem aan te bieden dat uiteindelijk een renderende investering wordt.

Veelzijdige toepassingsgebieden

De speciale aanpassing van de vlamgeometrie aan de vuurhaard van de Warmtegenerator  is het succesrecept van alle Weishaupt branders. Het elektronisch verbandsysteem in combinatie met de optimale Menginrichting  maken een individueel gebruik toe op de meest uiteenlopende warmtegeneratoren zoals luchtverhitters of stoomketels.

Gebruiksvriendelijk concept

Alle onderdelen, zoals deze van de brandstof- en luchtregeling, zijn overzichtelijk en goed toegankelijk geplaatst.

Bijzonder stille werking

Een innovatieve turbine-eenheid met stromingsgunstige behuizingsaanpassing reduceert de geluidsontwikkeling tot een minimum.

Ook voor biogene brandstoffen

Weishaupt stookolie- en combibranders zijn in het algemeen geschikt voor gasolie verwarming volgens NBN T 52-716, zwavelarme gasolie verwarming volgens NBN T 52-716, overige bepalingen volgens NBN EN 590 (laatste editie), alsook gasolie verwarming met een aandeel gaande tot 10% biocomponenten.

Toepassingsmogelijkheden
Eenvoudige en universele montage

Alle elektrische componenten worden via stekkers aangesloten. De branders zijn links of rechts uitzwenkbaar.

Toekomstzeker

Het digitale verbrandingsmanagement van de monarch® branders biedt de mogelijkheid om met andere systemen te communiceren, wat de integratie van de brander in andere sturingssystemen of gebouwbeheersystemen mogelijk maakt. De standaards van de industrie zoals afstandssturing, bewaking en diagnose in geval van storing kennen voor Weishaupt geen geheimen.

Speciale uitvoeringen

Weishaupt ontwikkelt en bouwt branders voor nagenoeg alle toepassingsmogelijkheden - ook in verticale uitvoering.

Techniek
multiflam®

De gepatenteerde Weishaupt multiflam®-technologie maakt het bereiken van bijzonder lage emissiewaarden op grote verbrandingsinstallaties mogelijk.

Het kernstuk is een speciale Menginrichting  die een interne rookgascirculatie opbouwt. De vlam wordt daardoor gekoeld en het ontstaan van Stikstofoxide  wordt beperkt. De bereikbare NOx -waarden zijn vergelijkbaar met die van compacte branders.

Het vermogensspectrum van de Weishaupt-multiflam®-branders reikt van 100 kW tot 23.000 kW.

Rookgasrecirculatie

De actuele Weishaupt branders voldoen in de 4LN-versie aan de strengste milieueisen wereldwijd. Een 4LN-branderversie bevat een rookgasrecirculatiesysteem waarvan de regelcomponenten in de brander geïntegreerd zijn.

Gasvormige Brandstoffen  zijn nagenoeg zwavelvrij en bijgevolg bestaan de rookgassen hoofdzakelijk uit Koolstofdioxide  (CO2 ), Waterdamp  (H2O) en stikstof (N2). Dit heeft een positieve invloed op de rookgasafvoer omdat noch as noch roet het systeem kunnen vervuilen.

Een speciaal afgestemde Menginrichting  in combinatie met de digitale Verbrandingsmanager  W-FM200 zorgen voor een hoge vlamstabiliteit en een veilige werking.

Premix

NOx -emissiewaarden onder 30 mg/kWh worden met de Weishaupt Premix-techniek bereikt.

De voormengmethode met aansluitende oppervlakverbranding is bij condensatieketels in kleine vermogensbereiken al jaren gangbaar. Door consequent ontwikkelingswerk bij Weishaupt kan deze methode nu ook in hogere vermogensbereiken toegepast worden. De LowNOx-branders met Premix-techniek (PLN-branders) en Emissies  van minder dan 30 mg/kWh NOx  zijn hiervan het resultaat.

Bij de oppervlakverbranding is een homogeen gas-luchtmengsel doorslaggevend. Daarom wordt hier een volledig vernieuwde Menginrichting  gebruikt met als hoofdkenmerk de gescheiden gas/lucht-geleiding, die beide elementen pas in de verbrandingsbuis samenbrengt.

Weishaupt branders bouwreeks WM monarch® (55-12.000 kW)

Typ Vermogen (kW)
WM-G10/2 85 - 700
WM-G10/3 130 - 1 050
WM-G10/4 130 - 1 150
WM-G20/2 180 - 1 700
WM-G20/3 250 - 2 500
WM-G20/4 300 - 3 000
WM-G30/1 400 - 4 000
WM-G30/2 550 - 5 000
Typ Vermogen (kW)
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 800
WM-G30/2 500 - 5 000
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 1 000 - 7 500
WM-G50/1 1 000 - 8 300
WM-G50/2 1 000 - 11 000
Typ Vermogen (kW)
WM-G10/2 100 - 600
WM-G10/3 125 - 900
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 500
WM-G30/2 500 - 4 500
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 750 - 7 000
WM-G50/1 750 - 7 700
WM-G50/2 900 - 9 100
WM-G50/3 900 - 10 000
WM-G50/4 1 100 - 11 000
Typ Vermogen (kW)
WM-G10/1 55 - 350
WM-G10/2 75 - 630
WM-G10/3 125 - 900
WM-G10/4 125 - 1 100
WM-G20/2 250 - 1 600
WM-G20/3 300 - 2 000
WM-G30/1 350 - 2 800
WM-G30/2 400 - 3 800
WM-G30/3 600 - 5 400
WM-G30/4 800 - 6 000
Typ Vermogen (kW)
WM-G10/1 55 - 405
WM-G10/2 65 - 630
WM-G10/3 100 - 1 000
WM-G10/4 110 - 1 250
WM-G20/2 150 - 2 100
WM-G20/3 350 - 2 600
WM-G30/1 350 - 3 100
WM-G30/2 450 - 4 100
WM-G30/3 600 - 5 700
WM-G30/4 600 - 6 200
WM-G50/1 800 - 8 000
WM-G50/2 1 000 - 11 000
WM-G50/3 1 000 - 12 000
Typ Vermogen (kW)
WM-G10/1 20 - 405
WM-G10/2 30 - 630
WM-G10/3 50 - 1 000
WM-G10/4 60 - 1 250
WM-G20/2 80 - 2 000
Typ Vermogen (kW)
WM-L10/2 120 - 600
WM-L10/3 200 - 900
WM-L20/2 400 - 1 450
WM-L20/3 450 - 2 000
WM-L20/4 350 - 2 450
WM-L30/1 450 - 3 500
WM-L30/2 600 - 4 500
WM-L30/3 600 - 5 000
WM-L50/0 1 200 - 7 000
WM-L50/1 1 200 - 7 700
WM-L50/2 1 500 - 9 100
WM-L50/3 1 500 - 10 000
Typ Vermogen (kW)
WM-L10/1 75 - 405
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
WM-L30/3 1 100 - 5 700
WM-L50/1 1 200 - 8 000
WM-L50/2 1 750 - 11 000
WM-L50/3 1 750 - 12 000
Typ Vermogen (kW)
WM-S10/1 100 - 450
WM-S10/2 175 - 700
WM-S10/3 230 - 880
WM-S10/4 300 - 1 120
WM-S20/2 450 - 2 000
WM-S20/3 700 - 2 450
WM-S30/1 750 - 2 800
WM-S30/2 900 - 3 700
WM-S30/3 1 100 - 5 400
Typ Vermogen (kW)
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL30/1 450 - 3 700
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 1 000 - 7 500
WM-GL50/1 1 000 - 8 300
WM-GL50/2 1 100 - 11 000
Typ Vermogen (kW)
WM-GL10/2 100 - 600
WM-GL10/3 125 - 880
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL20/4 300 - 2 450
WM-GL30/1 400 - 3 500
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 750 - 7 000
WM-GL50/1 750 - 7 700
WM-GL50/2 900 - 9 100
WM-GL50/3 900 - 10 000
Typ Vermogen (kW)
WM-GL10/1 65 - 405
WM-GL10/2 75 - 630
WM-GL10/3 110 - 1 000
WM-GL10/4 130 - 1 250
WM-GL20/2 150 - 2 000
WM-GL20/3 250 - 2 450
WM-GL30/1 350 - 3 100
WM-GL30/2 450 - 4 100
WM-GL30/3 600 - 5 700
WM-GL50/1 800 - 8 000
WM-GL50/2 1 000 - 11 000
WM-GL50/3 1 000 - 12 000
Typ Vermogen (kW)
WM-GS20/2 150 - 1 700
WM-GS20/3 250 - 2 200
WM-GS30/1 350 - 3 100
WM-GS30/2 450 - 4 000
WM-GS30/3 600 - 5 600

Informatiemateriaal. Gedetailleerd, omvangrijk, interessant.

Informationsmaterial Magazin

monarch® brander WM Veelzijdig.

Voor elke toepassing de juiste brander. Weishaupt biedt standaard een veelvoud aan branderuitvoeringen met optionele uitbreidingen aan. De vervulling van klantspecifieke vereisten staat altijd centraal.

Weergave- en bedieningseenheid

  • Met taalneutrale weergave voor een internationaal gebruik
  • Geïntegreerd back-upgeheugen voor gegevensopslag
Opener
Digitale verbrandingsmanager W-FM50/54

  • Met geïntegreerde aansluitconsole en businterface
Opener
Frequentieregelaar voor toerentalregeling

  • Software voor toerentalregeling in verbrandingsmanager standaard geïntegreerd
  • Verbetert de elektrische efficiëntie en verlaagt de elektriciteitskosten
Opener

Luchtaanzuigbehuizing Externe luchtaanzuiging.

Vuile lucht verkort het leven. Dat geld niet alleen voor de mens maar ook de techniek kan eronder lijden. Agressieve stoffen zoals halogenen, chloriden en fluoriden leiden tot ongewenste reacties bij de verbranding.

Behuizing voor externe luchtaanzuiging WML10

  • Er zijn varianten voor de aanzuiging langs boven, langs onder en langs achter zoals afgebeeld
  • De stookoliepomp is buiten de luchttoevoer aangeflensd
Opener
Behuizing voor externe luchtaanzuiging voor WML10 of WMGL10

  • Luchtaanzuiging langs boven
  • De aanbouw van een magneetkoppeling voor de stookoliepomp is bij elke aanzuigrichting mogelijk
Opener
Behuizing voor externe luchtaanzuiging voor WMG10

  • Er zijn varianten voor de aanzuiging langs boven, langs onder of langs achter zoals afgebeeld
Opener

Installateurs voor Weishaupt producten. Zo gezocht, zo gevonden.

Installateurs voor Weishaupt producten. Zo gezocht, zo gevonden.

Agentschappen voor Weishaupt producten. Zo gezocht, zo gevonden.

Plaats ingeven a.u.b.

Mijn locatie kiezen
Back
zoekresultaten zoekresultaat Geen resultaat
Resultaten worden geladen

Vind uw Weishaupt agentschap:

Up