Please select a page template in page properties.

Hoog vermogen compact. Met krachtige monoblokbranders.

De Weishaupt branders WKmono 80 (tot 17.000 kW)

De branders van de bouwreeks WKmono 80 zijn de Weishaupt monoblokbranders met het hoogste vermogen. Met een vermogen tot 17.000 kW werden ze vooral ontworpen voor complexe toepassingen in de industrie. Ondanks hun immens grote vermogensspectrum is het volume van de gas-, stookolie- of combibranders WKmono door de uitgekiende constructie relatief beperkt.

Toestelvoordelen
Krachtig en compact

Ondanks zijn relatief compacte vorm met een lengte van 1630 mm heeft de WKmono 80 een vermogensspectrum van 1.200 tot 17.000 kW. Veel details zoals de mengkamer komen van de beproefde WK duoblok-branderbouwreeks en zijn perfect op elkaar afgestemd.

Digitaal verbrandingsmanagement

Het digitale verbrandingsmanagement, dat ook bij de bouwreeks WKmono standaard gebruikt wordt, stuurt de spaarzame omgang met stookolie of gas en vergemakkelijkt de bediening en het onderhoud van de brander. De inbedrijfstelling gebeurt stap voor stap via een gebruiksvriendelijk menu. Bovendien is de integratie in verschillende bewakings- en sturingssystemen en zelfs in een volledig gebouwbeheersysteem mogelijk.

Weldoordachte constructie

Alle onderdelen zijn goed toegankelijk, wat (onderhouds)werkzaamheden aanzienlijk vergemakkelijkt. De mengkamer kan binnen de behuizing in servicepositie gebracht worden. Ook de uitbouw van de mengkamer tot een totale lengte van 700 mm kan door de behuizing plaatsvinden.

Toepassingsmogelijkheden
Universele brandstofkeuze

Verkrijgbaar voor gasolie verwarming, stookolie EL A Bio 10, aardgas H, aardgas L en LPG B/P.

Uitvoeringen volgens de behoefte

Al naargelang de gewenste toepassing kunnen WKmono-branders in verschillende uitvoeringen geleverd worden. Voor de aanpassing aan speciale emissievereisten staan verschillende menginrichtingen ter beschikking.

Dat is betrouwbaarheid

Een dicht advies- en servicenetwerk staat het hele jaar door ter beschikking van de klanten. Zo wordt gegarandeerd dat een installatie met Weishaupt brander op elk moment betrouwbaar werkt.

Techniek
multiflam®

De gepatenteerde Weishaupt multiflam®-technologie maakt het bereiken van bijzonder lage emissiewaarden op grote verbrandingsinstallaties mogelijk.

Het kernstuk is een speciale Menginrichting  die een interne rookgascirculatie opbouwt. De vlam wordt daardoor gekoeld en het ontstaan van Stikstofoxide  wordt beperkt. De bereikbare NOx -waarden zijn vergelijkbaar met die van compacte branders.

Het vermogensspectrum van de Weishaupt-multiflam®-branders reikt van 100 kW tot 23.000 kW.

Rookgasrecirculatie

De actuele Weishaupt branders voldoen in de 4LN-versie aan de strengste milieueisen wereldwijd. Een 4LN-branderversie bevat een rookgasrecirculatiesysteem waarvan de regelcomponenten in de brander geïntegreerd zijn.

Gasvormige Brandstoffen  zijn nagenoeg zwavelvrij en bijgevolg bestaan de rookgassen hoofdzakelijk uit Koolstofdioxide  (CO2 ), Waterdamp  (H2O) en stikstof (N2). Dit heeft een positieve invloed op de rookgasafvoer omdat noch as noch roet het systeem kunnen vervuilen.

Een speciaal afgestemde Menginrichting  in combinatie met de digitale Verbrandingsmanager  W-FM200 zorgen voor een hoge vlamstabiliteit en een veilige werking.

Weishaupt branders bouwreeks WKmono 80 (tot 17.000 kW)

Typ Vermogen (kW)
WKmono-G80/1 1 300 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 16 000
Typ Vermogen (kW)
WKmono-G80/1 1 100 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 17 000
Typ Vermogen (kW)
WKmono-G80/1 1 200 - 13 000
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Vermogen (kW)
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Vermogen (kW)
WKmono-L80/1 1 790 - 13 000
WKmono-L80/2 2 380 - 16 000
Typ Vermogen (kW)
WKmono-L80/1 1 750 - 13 000
WKmono-L80/2 3 500 - 17 000
Typ Vermogen (kW)
WKmono-GL80/1 1 300 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Vermogen (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Vermogen (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 2 200 - 17 000

Informatiemateriaal. Gedetailleerd, omvangrijk, interessant.

Informationsmaterial Magazin

WKmono 80 Vermogen in overvloed.

Niet alles wat groot is vergt noodzakelijk veel tijd. WKmono branders zijn in de fabriek zo geproduceerd dat de bijkomende bouwgroepen heel gemakkelijk en snel aangesloten kunnen worden - tijd- en kostenbesparing!

Weergave- en bedieningseenheid met duidelijke tekstweergave

  • 4 taalpakketten met telkens 6 talen
Opener
Digitale verbrandingsmanager
W-FM100/200

  • In de brander geïntegreerd
Opener
Gedraaide luchtregelbehuizing met beschermrooster (standaard)

  • Voor de luchtaanzuiging langs boven
  • Toegepast als er weinig vrije bodemoppervlakte is
Opener

Verbrandingsmanager voor industriebranders.

Ook de beste producten kunnen met de juiste opties nog beter worden.

Digitale verbrandingsmanager
W-FM100/200

  • Met geïntegreerde aansluitconsole en businterface
Opener
Meetsonde voor de O2-regeling

  • Verbetert het verbrandingstechnische rendement en verlaagt het brandstofverbruik
  • Verhoogt de veiligheid door continue bewaking en regeling van de verbranding
Opener

Installateurs voor Weishaupt producten. Zo gezocht, zo gevonden.

Installateurs voor Weishaupt producten. Zo gezocht, zo gevonden.

Agentschappen voor Weishaupt producten. Zo gezocht, zo gevonden.

Plaats ingeven a.u.b.

Mijn locatie kiezen
Back
zoekresultaten zoekresultaat Geen resultaat
Resultaten worden geladen

Vind uw Weishaupt agentschap:

Up