Please select a page template in page properties.

Gasbrander in LowNOx-uitvoering 4LN met rookgasrecirculatie (tot 23.000 kW)

De actuele reeksen Weishaupt monarch® gasbranders WM alsook de industriebranders WKmono en WK kunnen met de LowNOx-versie 4LN voldoen aan de strengste milieueisen wereldwijd.

Een 4LN-branderversie bevat een rookgasrecirculatiesysteem waarvan de regelcomponenten in de brander geïntegreerd zijn. Speciaal afgestemde menginrichtingen en een digitaal verbrandingsmanagement zorgen ervoor dat de beproefde kenmerken zoals een betrouwbare ontsteking, een hoge vlamstabiliteit en een veilige werking behouden blijven.

De rookgasrecirculatie (ARF) zorgt voor een reductie van het zuurstofaandeel per m3 lucht, een verhoging van de luchtstromingssnelheid, een kortere verblijftijd van de verbrandingsgassen in de hete reactiezone alsook een verlaging van de vlamtemperatuur.

Dit alles resulteert in een vermindering van de NOx-emissies. Bij de rookgasrecirculatie is de exacte dosering van de rookgashoeveelheid van cruciaal belang.
De digitale Weishaupt verbrandingsmanager W-FM 200 is daarvoor perfect uitgerust. Met slechts twee extra componenten – roogkastemperatuurvoeler en rookgasklep – ontstaat met behulp van de software een gedeeltelijke terugvoer van rookgassen die in elke bedrijfstoestand de correcte hoeveelheid toevoert.

Ook de rookgastemperatuur heeft een invloed op de recirculatiehoeveelheid. Ze beïnvloedt de rookgasdichtheid en daarmee de vereiste massastroom. Voor een stabiele werking van de brander en gelijkblijvend lage NOx-waarden wordt de rookgastemperatuur continu gemeten. Een automatische correctie van de opening van de rookgasrecirculatieklep is hier het gevolg van. De software van de verbrandingsmanager W-FM 200 beschikt naast de ARF-kleppensturing ook over parameters die een extra aanpassing mogelijk maken.

Up