belgien nl Service Vakbegrippen pH-waarde

pH-waarde

De pH-waarde is de maat waarmee de sterkte van zuren of soppen gemeten wordt. Een pH-waarde van 7 stemt overeen met een neutrale waarde. Waarden lager dan 7 wijzen op een zuur, waarden groter dan 7 op een alkalische oplossing (sop). Bij de verbranding in het bijzonder van niet-zwavelarme stookolie kan er door condensatieprocessen zwavelachtige zuren of zwavelzuren ontstaan, die de pH-waarde van het condensaat tot een pH < 7 doen dalen. De pH-waarde van het condensaat van een condenserende stookolieketels die met zwavelarme stookolie werken, is vergelijkbaar met deze van condenserende gasketels.

Terug

Zoekt u een Weishaupt-installateur in uw buurt?

Hier vindt u uw Weishaupt installateur
Zoeken

Wenst u persoonlijk advies te krijgen van een Weishaupt-vakman?