belgien nl Metanavigatie Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van de firma Weishaupt n.v.

Het verheugt ons dat u onze websites bezoekt en wij danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites. Gelieve daarom nota te nemen van onderstaande informatie.

1 Welke gegevens verwerken wij, hoe lang en voor welke doeleinden?


1.1 Informatief gebruik van de website


Omvang van de verwerking.
Bij een zuiver informatief gebruik van onze website, dus als u ons geen informatie via een andere weg verstrekt, maar slechts inhoud raadpleegt of leest, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser doorgeeft om het bezoek aan de website mogelijk te maken. Deze zijn: IP-adres, datum en uur van de aanvraag, verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de vordering (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, overgedragen gegevenshoeveelheid, website waarvan de aanvraag komt, browser, besturingssysteem en zijn interface, taal en versie van de browsersoftware.

Doeleinde(n) en rechtsgrond. Doeleinden van de verwerking: het ophalen van de website technisch mogelijk maken en stabiliteit en veiligheid garanderen. Rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. In de hierboven beschreven doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking.

Bewaartijd. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. Bij het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is. IP-adressen worden zeven dagen bewaard om eventueel misbruik te kunnen onthullen.

1.2 Materiaal downloaden (handleidingen, informatiebrochures, etc.)


Als u handleidingen, informatiebrochures of andere inhoud van onze site wilt downloaden, is alinea 1.1 overeenkomstig van toepassing.

1.3 Contactopname / bestelling van informatiemateriaal


Omvang van de verwerking.
Op onze website stellen wij u formulieren ter beschikking waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen, informatiemateriaal kunt bestellen of gratis advies kunt vragen. In dit geval worden de gegevens die via dit formulier zijn ingevoerd naar ons verzonden en verwerkt. Dit zijn: firma, aanspreking, voornaam, naam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres, telefoon-/GSM-nummer, in welke verwarmingstechniek u geïnteresseerd bent en een veld waarin u een opmerking kunt toevoegen. In een adviesaanvraag wordt in plaats van uw interesse in verwarmingstechniek naar het serienummer van uw Weishaupt-systeem en een onderwerp gevraagd. Volgende velden zijn verplichte velden: naam, voornaam, straat, postcode, gemeente, e-mailadres. Als het bericht via het contactformulier wordt verzonden, worden bijkomende gegevens verwerkt in overeenstemming met alinea 1.1. Uiteraard kunt u ook met ons communiceren via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de per e-mail verzonden persoonsgegevens verwerkt. Alleen de bevoegde medewerkers binnen de Weishaupt-groep en zijn vertegenwoordigingen (erkende handelaars) krijgen toegang tot uw gegevens.

Doeleinde(n) en rechtsgrond. De gegevens worden uitsluitend verwerkt om ons in staat te stellen uw aanvraag binnen de Weishaupt-groep en zijn vertegenwoordigingen (erkende handelaars) te verwerken. De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is uw toestemming. De gegevens die aan ons worden doorgegeven, worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang. In het hierboven beschreven doeleinde ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking.

Bewaartijd. De in deze alinea bedoelde gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde van hun verzameling. Dit is het geval wanneer de desbetreffende handeling voltooid is. De handeling is voltooid wanneer uw aanvraag, bijv. door een antwoord op uw vraag, afgehandeld is.

1.4 Cookies


Omvang van de verwerking.
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door de internetbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een tekenreeks die een eenduidige identificatie van uw browser mogelijk maakt bij een nieuw bezoek aan de website.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor sommige elementen van onze website is het nodig dat de gebruikte browser geïdentificeerd kan worden, ook al wordt er van webpagina veranderd. In de cookies worden daarom de volgende gegevens bewaard en doorgegeven: taalinstellingen en login-informatie. Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van uw gebruik van onze site mogelijk maken. Op die manier kunnen volgende gegevens worden doorgegeven: ingevoerde zoekbegrippen, frequentie van paginaweergaven, gebruik van websitefuncties. Bij het bezoek van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens ingewonnen. In dit verband is er ook een verwijzing naar deze privacyverklaring.

Doeleinde(n) en rechtsgrond. Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om het gebruik van onze websites te vereenvoudigen.
Het gebruik van deze – technisch noodzakelijke – cookies gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang. Verder gebruiken wij cookies voor analysedoeleinden, in het bijzonder om de kwaliteit en de inhoud van onze website te verbeteren. Het gebruik van deze cookies gebeurt op grond van uw toestemming. In de hierboven beschreven doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking.

Bewaartijd. Cookies worden op uw computer opgeslagen. De duur van de opslag vindt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw browser. Door instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook worden geautomatiseerd, bijv. wanneer u uw browser sluit. Als cookies voor onze website gedeactiveerd worden, is het mogelijk dat sommige functionaliteiten van de website niet meer correct werken.

2 Rechten van de betrokkene


Uw rechten als betrokkene worden door ons volledig gewaarborgd. Hieronder leggen we in het kort uit welke deze rechten zijn:

2.1 Bezwaar tegen verwerking voor marketingdoeleinden


U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met gevolgen voor de toekomst.

2.2 Intrekken van uw toestemming


U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met gevolgen voor de toekomst in te trekken.

2.3 Overige rechten


Als wij persoonsgegevens over u verwerken, hebt u, op grond van de respectieve wettelijke voorwaarden met betrekking tot uw persoonsgegevens, recht op:

• Inzage, verbetering of verwijdering, alsook
• Beperking van gegevensverwerking, bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt bovendien ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

3 Veiligheid


In gevallen waarin u ons persoonlijke informatie doorstuurt, bieden wij u de mogelijkheid om de informatie versleuteld te versturen. Deze versleuteling beschermt de vertrouwelijkheid van de gegevensuitwisseling tussen u en onze webserver en voorkomt misbruik van de gegevens, bijvoorbeeld door het afluisteren. Als encryptietechnologie gebruiken wij TLS (Transport Layer Security). Het is een erkende en veel gebruikte techniek.

4 Contact


De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

Weishaupt n.v.
Paepsemlaan 7
1070 Anderlecht
België
Telefoon: +32(0)2 343 09 00
Fax: +32(0)2 343 95 14
E-mail: info@weishaupt.be
Website: www.weishaupt.be

Als u specifieke vragen over gegevensbescherming hebt, kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutzbeauftragter@weishaupt.de.
Wij zullen uw aanvragen onmiddellijk behandelen en u meedelen welke maatregelen wij getroffen hebben.

Zoekt u een Weishaupt-installateur in uw buurt?

Hier vindt u uw Weishaupt installateur
Zoeken

Wenst u persoonlijk advies te krijgen van een Weishaupt-vakman?